Djur, natur & miljö

Är du intresserad av att gå denna kurs? Anmäl dig så återkommer vi med förslag på datum då vi har några anmälda!

Den här kursen riktar sig till nya, gamla eller blivande skogsägare som vill lära sig mer om skogens förutsättningar och möjligheter. Genom kursen får du grundkunskaper om hur lönsam skogsproduktion kan förenas med god miljöhänsyn, samt en inblick i vad det innebär att förvalta en skogsfastighet – kunskaper som du direkt kommer ha stor nytta av i ditt skogsbruk!
Som skogsägare har du en värdefull resurs att förvalta, som med rätt vård och skötsel kommer att ge dig mycket tillbaka. En av förutsättningarna är goda grundkunskaper om skogen, rörande såväl skogsskötsel och miljömål som ekonomiska värden.

I kursen går vi igenom de skogspolitiska målen, skogens värden och dess betydelse för skogsägaren. Du lära dig även grunderna om skogsbrukets kretslopp inklusive olika skogsskötselåtgärder, planering av fastighetens skogsskötsel med hjälp av skogsbruksplan, ståndortsanpassat skogsbruk samt olika skogliga termer och grunderna i natur- och kulturmiljövård.

Vi kommer att använda oss av Skogstyrelsens bok - Grundbok för skogsägare.

Bra att veta
Startdatum är preliminärt och kan bli framflyttat om vi får för få anmälningar. Vi skickar kallelse/faktura 3-4 veckor innan kursstart. Skulle du inte ha möjlighet att gå studiecirkeln har du en vecka på dig att avanmäla dig sedan kallelsen/fakturan skickats ut