Djur, natur & miljö

Den här kursen riktar sig till nya, gamla eller blivande skogsägare som vill lära sig mer om skogens förutsättningar och möjligheter. Genom kursen får du grundkunskaper om hur lönsam skogsproduktion kan förenas med god miljöhänsyn, samt en inblick i vad det innebär att förvalta en skogsfastighet – kunskaper som du direkt kommer ha stor nytta av i ditt skogsbruk!

Som skogsägare har du en värdefull resurs att förvalta, som med rätt vård och skötsel kommer att ge dig mycket tillbaka. En av förutsättningarna är goda grundkunskaper om skogen, rörande såväl skogsskötsel och miljömål som ekonomiska värden.

I kursen går vi igenom de skogspolitiska målen, skogens värden och dess betydelse för skogsägaren. Du lära dig även grunderna om skogsbrukets kretslopp inklusive olika skogsskötselåtgärder, planering av fastighetens skogsskötsel med hjälp av skogsbruksplan, ståndortsanpassat skogsbruk samt olika skogliga termer och grunderna i natur- och kulturmiljövård.

Startar under november under förutsättning att det finns nog många intresserade. Gör din intresseanmälan!

Kursbok ingår ej i kursavgiften.