Djur, natur & miljö

Vardagslydnad - grundkurs från 8 mån och uppåt

Kurs i vardagslydnad för unghundar och vuxna hundar (från ca 8 månader och uppåt) - alla raser.

Instruktör: Gunilla Lindbäck, Åkes Hundtjänst
Plats: Kalix folkhögskola
Antal ekipage: 6

Kurserna startar löpande under perioden april – september – gör din intresseanmälan till akeshundtjanst@outlook.com

Kursinnehåll:
Grunder inlärning, samarbete och kommunikation. Inlärning av vardagslydnadsmomenten för att kunna leda din hund i vardagen.

Kursmoment som ingår:
Belöningar
Kontakt
Sitt, stanna kvar
Ligg, stanna kvar
Inkallning
Följa (gå fint) - kopplad och lös
Förbud/avbryta oönskade beteenden
Hantering

Kursen innehåller teoretiska moment, men fokuserar på att praktiskt överföra momenten till olika vardagssituationer.

Mer info om kursavgift och anmälan via mail till akeshundtjanst@outlook.com
Följ gärna Åkes Hundtjänst på Facebook för löpande uppdatering av kurser och kursdatum.