Hantverk & konst

Hantverkscirkel på Hyttgården i Töre. Cirkel till självkostnadspris (deltagarna håller själva med sitt material). För mer information avseende innehåll ta kontakt med Karin Wallström 070-5148894. Cirkeln genomförs tillsammans med Töre Hembygdsförening/Hyttgården.