Hantverk & konst

Heta arbeten är en utbildning som informerar och gör deltagaren medveten om de stora brandrisker arbetet kan innebära.
Alla som arbetar med något verktyg som alstrar värme eller avger gnistor med risk för brand, t ex svetsning,lödning, vinkelslip, skall kunna uppvisa giltigt certifikat för Heta arbeten

Ur innehållet
Lagar och anvisningar
Försäkringsvillkor
Brandrisker
Säkerhetsregler
Förebyggande arbete
Släckmedel och släckutrustning
Släckövning

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs

Kursledare
Carina Kauppila, Malmfältens Bolagskonsult. MKB AB är godkända arrangörer av Svenska Brandskyddsföreningen för att hålla utbildning i Heta Arbeten

Utvecklingsmöjligheter
För dig som vill gå vidare finns även kursen ”ADR (Farligt Gods)” ”Arbete på väg” ”Hjullastare, godshantering (validering)”

Bra att veta
Vi skickar dig en kallelse/faktura före kursstart. Kontakta oss gärna om ni är flera från samma företag och vill ha samlingsfaktura.