Djur, natur & miljö

Hundmöteskurs
Har du problem med att din hund beter sig illa åt vid möte med andra hundar på promenaderna? Har den svårt att koncentrera sig och fokusera på det du vill, då det finns andra hundar i närheten?

Kurser startar löpande under perioden april - september – gör din intresseanmälan till akeshundtjanst@outlook.com

I denna kurs fokuserar vi enbart på problematiken med att få lydnaden att fungera då det finns andra hundar runtomkring. Målet för kursen är att ge dig verktygen för att få vardagen och träningen runt andra hundar att fungera friktionsfritt. Kursen innehåller teoretiska moment men fokuserar till största delen på praktisk träning.

I kursen ingår även tillgång till en distansgrupp - där du har möjlighet att ta del av kursmaterialet i form av text och filmer samt få stöd och stöttning av instruktören mellan kurstillfällena.

Instruktör: Gunilla Lindbäck, Åkes Hundtjänst
Plats: Kalix folkhögskola (utomhus)
Antal träffar: 3
Antal timmar: 10 tim
Antal ekipage: max 4

Kursen passar alla hundar och ägare - oavsett ras och ambitionsnivå - men för att nå resultat så behöver du lägga ner tid på egen träning mellan träffarna.

Anmälan och mer info via mail akeshundtjanst@outlook.com

För att läsa mer om instruktören och Åkes Hundtjänst se - http://akeshundtjanst.n.nu
Följs oss även på Facebook – där läggs nya kurser upp löpande.