Beteendevetenskap

Covid-19 Vi följer noggrant utvecklingen och spridningen av Covid-19 i samhället. Vi utgår från rekommendationer från FHM och anpassar vår verksamhet efter rådande läge. Detta kan komma att påverka starten, eller formen, för arrangemanget.

Hur kan du som förälder förstå barnens digitala värld och vad kan du behöva stötta ditt barn med? Ser du ett värde att få prata med andra föräldrar som har barn under uppväxt i en digital värd?

Kursinnehåll
Välkommen till en digital samtalsgrupp där vi tillsammans tar oss igenom detta viktiga område och framförallt har fokus på barnens välmående, genom att med hjälp av Länstyrelsens filmer och kunskapsstöd , dela erfarenheter och stötta varandra

Vi träffas vid fyra tillfällen via digitala lösningar.
Planerade kursdatum 19september, 03oktober, 17oktober och 31oktober

Förkunskaper
Öppet sinne, nyfikenhet och en vilja att utvecklas tillsammans med andra.

Material
Länsstyrelsens ny framtagna filmer och material kring skärmanvädning
Värsta bästa hälsan av Maria Dufva, kriminolog och författare.

Samtalsledare
Carina är utbildad coach med mångårig erfarenhet av att som chef och ledare jobba med grupprocesser, förändringsledning och utvecklingsarbete. Carina har 30 års egen erfarenhet av föräldraskap till fyra barn i olika åldrar och har också rollen som mormor till tre barnbarn.
Läs mer på hemsidan: www.cliutveckling.se

Utvecklingsmöjligheter
För dig som vill gå vidare finns möjlighet att starta din egen kamratcirkel och du väljer själv vilka som ska delta.
Kanske familjen eller några du vet vill träffa andra i samma situation och lära mer.
Till denna samtalscirkel väljer du en annan av Maria Dufvas böcker, böckerna är kostnadsfria eller rabatterade.

Mer info
I kommentarrutan skriver du vilken ålder dina barn har, det är bra för oss att veta om vi delar grupperna.
Vi strävar efter att hålla hög kvalité på våra kurser. Grupperna är små och våra ledare erbjuds kontinuerligt ledarutbildning.

Studiecirkeln kommer att hållas via ZOOM och du får en länk via epost innan kursstart. Har du frågor kring detta är du välkommen att kontakta SV Boden på guhn.nordberg@sv.se.
Känner du att du har fler frågor kring kursinnehåll är du välkommen att kontakta Carina Lindström på info@cliutveckling.se.