Beteendevetenskap

Intresseanmälan!
I väntan på att kunna starta med fysiska möten vill vi erbjuda er en webbutbildning på 2h
som riktar sig till styrelser om att anordna årsmöten på distans.


Kursinnehåll
Under utbildningen kommer vi ha utbyte av erfarenheter kring att hålla utbildning på distans.
Gå igenom vad ni behöver tänka på vid anordnandet av digitala årsmöten. Genomgång av ”Lilla digitala mötesskolan” – mötesteknik för digitala årsmöten samt se vad det finns för olika digitala verktyg för årsmöten och stämmor – när/om behövs tex teknik för omröstning?

Teknik
Då det är en webbutbildning är det bra om du sitter vid en dator eller platta av något slag. Kamera och headset är att föredra så vi kan se varandra och höra varandra bra. Saknar du dessa saker, hör av dig så ska vi försöka ordna det.

Material
Vi kommer gå igenom en powerpoint som Studieförbundet Vuxenskolan har tagit fram som du sen även får.

Föreningsutveckling
Läs mer om vad Studieförbundet Vuxenskolan har att erbjuda dig och din förening på Föreningsutveckling


Bra att veta
Detta är en intresseanmälan och kursen är planerad att erbjudas både under dag- och kvälls-tid. När du anmält dig så får du sen mer information när dag och tid är satt. Skriv i medelandefältet om dag-eller kvälls-tid passar dig.