Hantverk & konst

Vi planerar att starta en kurs Keramik - Drejning

Hittar vi ledare, lokal och det finns deltagare - så kör vi!

Anmäl dig för att säkerställa din plats.

Ev. kostnader för material kan tillkomma!

Mer info kommer inför kursstart!

Är du intresserad av att vara kursledare? eller har en lokal vi kan hyra?

Hör av dig till Ola Andersson,SV Norrbotten 072-5359054