Hantverk & konst

Vill du lära dig göra din egen kniv?

Startdatum 15 oktober kl 18.00-2015

Vi startar med en träff där vi tittar på och väljer material samt går igenom grunderna. och kursens upplägg

Därefter träffas vi lördag-söndag 3 helger
19-20 oktober,26-27oct,09-10nov
När kursen är slut har du fått göra din egen kniv med tillhörande läderslida

Ledare Ingemar Bertilsson gick själv en knivkurs för 13 år sedan. Lärare var Mattias Styrefors världsberömd knivbladssmed och knivmakare, boende i Boden. Sedan dess har han gjort ca50 knivar.
Ingemar delar gärna med sig av sina kunskaper för knivslöjd

Materialkostnad ingår inte i kurskostnaden . Allt material kan köpas vid kursstart.