Kreativt skrivande - distanskurs

Kreativt skrivande - distanskurs

Kommunikation, information

Välkommen till en kurs i kreativt skrivande där vi varvar inspirerande textläsning med skrivövningar och ger respons till varandras texter.

Kursledare: Minna Paananen, författare

Kursen är en semi-distans kurs. Kursen startar med att ett förberedande distansmaterial som finns tillgängligt via Facebook fr o m 9/3. 2:a träffen är en fysisk träff på Kalix Folkhögskola lördag 24/3 kl 10-17. Kursen avslutas sen med ytterligare en distansträff.

OBS! Distansträffarna kräver inte att deltagarna och kursledaren sitter uppkopplade samtidigt.

Tiderna för detta:
Sammankomst 1 (distans via Facebook) materialet tillgängligt fr o m fredag 9/3
Sammankomst 2 (Kalix Folkhögskola) 24/3 kl 10.00-17.00 (med uppehåll för lunch 60 min)
Sammankomst 3 (distans via Facebook) materialet tillgängligt fr o m söndag 8/4

För att kunna delta på kursen behöver du tillgång till internet och en Facebook-användare. Till andra träffen på Kalix Folkhögskola tar du som vill använda dator med din egen laptop.

Välkommen med din anmälan!