Hantverk & konst

Under 5 kurstillfällen övar du ögat och handen när du tecknar av " levande mänsklig Modell"
Mycket utvecklande för den som vill lära sig teckna människor

I Korta och längre övningar fokuserar du på och övar dig att se och fastställa/teckna mänskliga proportioner, kroppars konstruktion, förkortningar, former och mellanrum på stora och små papper i olika material med
kol , blyerts och oljepastellkritor.

Ledare : Bildlärare Magdalena Gabrielsson

Inga förkunskaper krävs

Anmäl dig nu!