Samhälle

Intresseanmälan önskas!

Vi kommer gå igenom allt som en fritidspolitiker kan behöva veta; Ekonomi, Styrelsearbete, politiskt vokabulär, motioner, Sociala medier med mera. Utformningen av kvällarna och vilken tid/dag görs i samarbete med deltagarna.

En avgift tillkommer som ska täcka ev litteratur, gästföreläsare och cirkelledararvoden.

OBS! anmälan inte är bindande utan en intresseanmälan så att vi får reda på hur många som faktiskt planerar att gå cirkeln.