En viktig del i påverkansarbetet är att synas och höras i sociala medier. Under den här
kursen går vi igenom de vanligaste plattformarna som Facebook och Instagram, och hur
man kan använda dessa för att föra ut sitt budskap, och ta del av viktig information i olika
grupper.

Nu erbjuder vi LRF att arrangera en kurs i sociala medier för sina medlemmar på olika
orter i Norrbotten. Vår ledare kommer ut och hjälper deltagarna förstå och lära sig
sociala medier, samt vid önskemål komma igång och skapa eget konto eller grupp.

Kursinnehåll:
• Vad är sociala medier
• Grundgenomgång av Facebook, Instagram och Twitter
• Hjälp att skapa konto under kursen
• Hur skapar jag evenemang och bjuder in
• Sociala medier, påverkansarbete och att synas

Upplägg:
Tid: ca 2,5 -3 h