Hantverk & konst

Lär dig grunderna i att måla och teckna

Vi börjar från grunden när du skall rita eller måla, färglära, komplementfärger etc ,
Vi provar pennor, kritor, akryl, olja, akvarell, olika tekniker, linjer, former, skuggor, perspektiv, ljuskällor, propotioner i en bild, olika tekniker för att skissa mm
Träff 1 Grundfärger, komplement, blanda
Träff 2 Perspektiv -
Träff 3 Propotioner - avstånd, djup i en bild
Träff 4 Ljuskälla, skuggor etc
Träff 5 Egen komposition

Du behöver inte ta med dig material, det finns hos.