Hantverk & konst

Akrylmålning är roligt och enkelt.
Du får insikt i materialkunskap, bildkomposition och färglära samtidigt som du får öva upp ditt personliga uttryck. Nu har du möjlighet att lära dig grunderna akrylmålning
Vi går igenom, grund- o komplemenfärger, perspektiv, propotioner, skuggorekniker, egen komposition.
Du behöver inte ta med dig material, det finns hos.