Hantverk & konst

Söndag den 9 juni. Avresa från Arvasgåren 09:00.

Avgift 50 kr medlem i Sameföreningen , ej medlem 100 kr.

Inga förkunskaper krävs, material ingår liksom kaffe och korvgrillning.

Välkommen till en inspirerande och skapande dag.