Motorsågskörkort C

Motorsågskörkort C

Djur, natur & jakt, Hälsa & välbefinnande, Miljö, Trädgård, hus och hem, Övrigt

Utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som utöver nivå A + B krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg. Fällningshjälpmedel vid svåra och riskfyllda arbeten i samband med skogsarbete såsom fällning av svåra träd, nedtagning av svårt fastfällda träd och tillvaratagande av vindfällda träd.