Naturens skafferi - Vilda växter som mat och dryck

Naturens skafferi - Vilda växter som mat och dryck

Djur, natur & jakt

En kurs för dig som vill börja utforska naturens skafferi. Under tre lördagar får ni lära er att identifiera, plocka och använda vilda växter som mat och dryck. Sista tillfället gör vi en gemensam exkursion i markerna och avslutar med en vildplockad sopplunch!

Er kursledare är Elin Johansson, natur- och kulturguide från Piteå som är utbildad i vildplock via Hushållningssällskapet.

Första träffen
Genomgång av studieplanen
Erfarenhetsutbyte i gruppen
Allemansrätt och ansvar
Florakunskap och faror
Hemuppgift: Sök svar på några frågor kring allemansrätten. Hitta en webbsida eller bok att presentera på andra träffen.

Andra träffen
Genomgång av hemuppgift
Ställen och säsong
Plockteknik
Förädla och förvara
Hemuppgift: Påbörja din egen ”basket list”. Hitta ett plockställe i din omgivning.

Tredje träffen
Genomgång av hemuppgift
Gemensam exkursion
Avslutningslunch med vildplockad soppa och tillbehör vid ”Grottan” (rastplatsen vid Kärleksstigen)