Nonviolent communication - kvällskurs i konflikthantering och kommunikation

Nonviolent communication - kvällskurs i konflikthantering och kommunikation

Beteendevetenskap

Nonviolent Communication
Ett förhållningssätt mellan människor där allas behov värdesätts, ett verktyg för positiv social förändring, konflikthantering och ett sätt att leva.
NVC kan fungera som stöd för dig som vill lära dig kommunicera på ett sätt som skapar mer kontakt och mindre motstånd.
NVC är en hjälp för att förstå varför någon gjorde eller sa på ett visst sätt och vad det är som får oss att reagera.
NVC kan hjälpa oss att ta ansvar för våra reaktioner, att fördjupa kontakten med oss och andra och förändra våra vanemässiga beteenden.

Kursdatum:
13/2, 20/2, 27/2, 13/3 kl 18.30-20.45

Kostnad för kurslitteratur tillkommer eventuellt.

Du kan även maila din anmälan till kalix@sv.se

Välkommen med din anmälan!