Norrbotten för alla är ett samarbete mellan Norrbottens Bildningsförbund och Region Norrbotten som tagit fram en studiecirkel för att öka medborgares engagemang i samhället och främja den demokratiska utvecklingen och därmed öka sin förståelse för förutsättningarna för länets långsiktiga utveckling.

Studiecirkeln Norrbotten för alla är ett samarbete mellan Norrbottens Bildningsförbund och Region Norrbotten. Upplägget bygget på fem träffar som var och en avhandlar en företeelse eller en trend som påverkar utvecklingen både globalt, regionalt och lokalt.

Varje träff innehåller ett quiz där dina svar blir underlag för samtal om utvecklingen i Norrbotten. Studiecirklarna genomförs under perioden april, maj och juni 2019.

Se gärna länk - https://norrbottenforalla.se/ - för mer information