Odla Smart - Nyanlägga odlingsbädd

Odla Smart - Nyanlägga odlingsbädd

Djur, natur & jakt

Samtalsgrupp - Framtidens livsmedelsförsörjning

Vem som helst kan odla men för att kunna försörja sig på ett så krävande arbete krävs framförhållning, kunskap särskilda egenskaper som att gilla odla, vidareförädla .

Nyanlägga odlingsbädd - Låt naturen göra jobbet
Odla smart , täckodla. Odla i sand. Vad är bikol?

Lilian Forsman som leder studiecirkeln har erfarenhet av odling i liten skala för hushållsbruk som hon gärna delar med sig. Hon har flyttat en del och har alltid odlat på fritiden, förutsättningarna har varit olika men det har alltid gett skördar och tillfredsställelse.

3 träffar med start 07maj kl 18.00. Vi börjar med en teoretisk del och fortsätter sen med praktiska övingar.