Trädgård, hus och hem

Det här är en kurs för dig som gillar att odla och vara klimatsmart. Tillsammans i gruppen planerar vi vad vi vill odla och gör ett schema för skötseln. Odlingslådorna kommer att finnas på SV`s innergård och det är fritt att odla det man vill.

Kursinnehåll
1. Planering av material
2. Arbetsmetoder
3. Odlingsteknik

Förkunskaper
Inga förkunskaper behövs!Kursledare Detta är en kamratcirkel, där man tillsammans i gruppen utser en ledare och tillsammans planerar och genomför kursen.
Vi strävar efter att hålla hög kvalité på våra kurser och våra ledare erbjuds kontinuerligt ledarutbildning.