Trädgård, hus och hem

Odla med naturen som förebild!

Filosofin med permakultur vilar på tre etiska grundprinciper som genomsyrar allt arbete inom permakultur:
- Omsorg om jorden: Förståelse för att man är en del av jorden och att man måste värna om den.
- Omsorg om människor: Stödja och hjälpa varandra att leva och utveckla hälsosamma samhällen.
- Rättvis fördelning: Försäkra sig om att jordens begränsade resurser används på ett rättvist och vist sätt.

Permakultur handlar om att ta fram en plan, en design för att objektet ska vara bärkraftigt och hållbart.
Grundarna har tagit fram ett antal designprinciper varav de viktigaste är dessa:
- Iaktta och samspela: god design är beroende av ett fritt och harmoniskt förhållande mellan naturen och människan.
- Använd och värdesätt förnybara resurser och tjänster.
- Skapa inget avfall: fogar samman traditionella värden rörande sparsamhet och vården av materiella ting.
- Integrera hellre än segregera: ”Många händer gör arbetet lätt”.
- Tillämpa små och långsamma lösningar: “Sakta vind för skeppet säkrast i hamn”.
- Främja och värdesätt mångfald: ”Lägg inte alla ägg i samma korg”.

Kursinnehåll
Ni använder er av boken Permakultur! : framtiden i din trädgård av Johan och Ylva Arvidsson.
Med hjälp av den går ni bland annat igenom följande:
- Introduktion till begreppet permakultur.
- Hur du designar din egen trädgård.
- Grundläggande begrepp inom praktiskt tillämpad permakulturodling.
- Viktiga ämnen inom inom odlingsteori och växtkunskap.
- Hur man anlägger nytt och tar hand om äldre odlingar.
Samt mycket mer!

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.

Material
Du betalar ingen deltagaravgift för att delta i kursen, bara kostnad för studiematerialet som är boken Permakultur! : framtiden i din trädgård
av Ylva Arvidsson, Johan Arvidsson.

Kursledare
Imke Hällgren, certifierad inom permakultur
Jennie Strandberg, hobbyodlare
Observera att detta är en studiecirkel där cirkelledarna inte är experter utan istället lotsar er igenom boken och tänket kring permakultur.

Vad är permakultur?
Permakultur är en hopdragning av PERMAnent agriKULTUR, vilket kan översättas med hållbar odling. Begreppet myntades av Bill Mollison och David Holmgren i Australien 1978. Under årens lopp har permakultur börjat användas i många länder och inom olika samhällssektorer. Målet för permakultur är ett hållbart samhälle, vilket skapar meningsfullt arbete, bättre miljö, hälsa, solidaritet och säkerhet.

Kärnan i permakultur är design. Begreppet design används inom permakultur som ett ord för planering av ett samhälle i ordets ursprungliga bemärkelse. Det kan röra sig om en lokal, en trädgård, en stad eller en skog. Det är baserat på platsens förutsättningar. Permakultur är kunskapsintensivt och visar hur man kan samverka med de komplexa dynamiska system som ekosystemen utgör.
(Källa: Wikipedia)

Bra att veta
Vi skickar dig en kallelse/faktura före kursstart. Har du uppgett en mejladress skickas kallelsen/fakturan på mejl, annars kommer den med vanlig post.
Beskriv lokalen kort om det behövs extra info t ex: Lokalen ligger en trappa upp, liten hiss finns. Portkod kommer med kallelsen.

Vi strävar efter att hålla hög kvalité på våra kurser. Grupperna är små och våra ledare erbjuds kontinuerligt ledarutbildning.