Djur, natur & miljö

Praktisk Skogskväll med Skogsinspektor från Norra

Vi lär oss bla att använda relaskop och mäta höjd på träd.

Kläder efter väder!

Plats: Norras kontor , Storheden i Luleå Kommun

GRATIS!

Frågor: Ola Andersson 072-5359054