Djur, natur & miljö

är dig hantera Röjsågen rätt och säkert i skogen.

Röjsågskörkortet är för dig som aldrig arbetat med röjsåg eller att du arbetar med Röjsåg men vill lära dig arbeta säkert och ergonomiskt.

Efter avslutad kurs avläggs examination för nivåerna RA+RB. Vid eventuell omexamination står deltagaren själv för avgiften.

Vi använder oss av boken - Röjsågning med studiehandledning som du får låna före kursstart.
Vill du köpa boken - meddela oss vid anmälan.
Vid kursen så behöver deltagaren ha med sig egen röjsåg, filar och skyddsutrustning för praktiska övningar.

Om du är medlem i Norra Skogsägarna har du rabatterat pris på studiecirkeln. Den kostar då endast 4500.-.
Icke medlem betalar 5000.-. Medlemmar i Norra Skogsägarna anmäler via följande länk (fungerar även för röjsågs anmälan):
http://www.norra.se/medlem/motorsagskorkort/pages/default.aspx

OBS! Om du anmäler dig direkt till ett SV-kontor måste du vid anmälan ange att du är medlem i Norra Skogsägarna för att ta del av rabatten.