Djur, natur & miljö

Lär dig hantera Röjsågen rätt och säkert i skogen.

10-12 Augusti

Röjsågskörkortet är för dig som aldrig arbetat med röjsåg eller att du arbetar med Röjsåg men vill lära dig arbeta säkert och ergonomiskt.

Efter avslutad kurs avläggs examination för nivåerna RA+RB. Vid eventuell omexamination står deltagaren själv för avgiften.

Vi använder oss av boken - Röjsågning med studiehandledning som du får låna före kursstart.
Vill du köpa boken - meddela oss vid anmälan.
Vid kursen så behöver deltagaren ha med sig egen röjsåg, filar och skyddsutrustning för praktiska övningar.