Hälsa & välbefinnande

Sjukvårdsberedningen ges för år 2019 uppdraget att föra dialog runt om i länet med medborgarna omkring såväl inriktning, omfattning som nödvändigheten av den nya tekniken i hälso- och sjukvårdens möte med patienterna där bland annat så kallade "vårdappar" ingår. Vi bjuder in till en diskussion med sjukvårdsberedningens representanter Erika Sjöö och Ann-Christin Åström för att samtala om frågorna:
• Vilken kännedom har du om digitala tjänster/tekniker i hälso- och sjukvården?
• Vilken möjlighet har du att använda digitala tjänster/tekniker?
• Vilka förväntningar har du på din framtida kontakt med hälso- och sjukvården?
• Vad är du beredd att ersätta?
Ingen föranmälan krävs.
Evenemanget är gratis.
Vi bjuder på kaffe!