Musik, teater

Äntligen får vi sjunga tillsammans igen!
Ta del av all glädje och alla endorfiner som
körsång utsöndrar och sjung med oss i SPF Kören Glädjen!

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs

Material
Eventuella noter och textblad ingår och delas ut i samband med körövningarna.

Kursledare
Johanna Lindgren har många års erfarenhet som körledare och har tidigare jobbat med flera
olika körer runt om i kommunen. Hon har även medverkat i många olika musikaliska sammanhang.

Kursavgift
Som medlem i SPF Seniorerna har du 10 % rabatt på deltagaravgiften i Studieförbundet Vuxenskolans allmänna utbud av studiecirklar samt att
du får ett bidrag av SPF Seniorerna i Kalix. Du får även rabatt genom SPF Seniorerna Kalix.
För att kunna nyttja rabatten ska anmälan göras muntligen via telefon eller besök hos SV, eller skriftligt via e-post kalix@sv.se.


Covid-19
Vi följer noggrant utvecklingen och spridningen av Covid-19 i samhället. Vi utgår från rekommendationer från FHM och anpassar vår verksamhet efter rådande läge. Detta kan komma att påverka starten, eller formen, för arrangemanget.