Djur, natur & miljö

Den här kursen är en fortsättningskurs på vår grundkurs för skogsägare.

Den riktar sig till dig som är skogsägare och som vill lära sig mer om skogens förutsättningar och möjligheter. Genom kursen får du kunskaper om hur lönsam skogsproduktion kan förenas med god miljöhänsyn, samt en inblick i vad det innebär att förvalta en skogsfastighet – kunskaper som du direkt kommer ha stor nytta av i ditt skogsbruk!
Som skogsägare har du en värdefull resurs att förvalta, som med rätt vård och skötsel kommer att ge dig mycket tillbaka. En av förutsättningarna är goda grundkunskaper om skogen, rörande såväl skogsskötsel och miljömål som ekonomiska värden.

I kursen går vi in mer ingående på:
- De skogspolitiska målen
- Skogens värden och dess betydelse för skogsägaren
- Skogsbrukets kretslopp
- Olika skogsskötselåtgärder
- Planering av fastighetens skogsskötsel med hjälp av skogsbruksplan
- Ståndortsanpassat skogsbruk samt olika skogliga termer
- Natur- och kulturmiljövård.

Vi kommer delvis att använda oss av Skogstyrelsens bok - Grundbok för skogsägare. Ev. materialkostnad kan tillkomma.

Kursledare är Lars Persson som har många års erfarenhet av skog och mark.

Bra att veta
Startdatum är preliminärt och kan bli framflyttat om vi får för få anmälningar. Vi skickar kallelse/faktura 3-4 veckor innan kursstart. Skulle du inte ha möjlighet att gå studiecirkeln har du en vecka på dig att avanmäla dig sedan kallelsen/fakturan skickats ut. Läs våra anmälningsvillkor på: https://www.sv.se/om-sv/svs-anmalningsvillkor/