Djur, natur & miljö

Skogsutredningen- blev det en tummetott?

Webbinarium
Skogsutredningens direktiv fastslog att utredningen skulle omfatta stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen.
Utredningens betänkande presenterades i november 2020, och är nu ute på remiss. Gunnar Lindén, LRF Skogsägarnas expert
naturvård/biologisk mångfald deltog som LRFs representant i utredningens expertgrupp.
Han kommer att berätta mer om utredningens bakgrund och förslag. Karin Nolén, LRF Mittnorrland och LRF Nord,
deltar och bekräftar mer om regionala konsekvenser av utredningens förslag.

För mer information
Frågor? Kontakta Karin Nolén, Karin.nolen@lrf.se eller 010-1844348