Humaniora

Denna cirkel är till för dig som skriver. Skriver du dikter, romaner, noveller, krönikor, låttexter eller andra texter så är du välkommen!

Kursinnehåll
Vi provar på olika skrivövningar, ger inspiration till andra och får inspiration från varandra. Under träffarna får du, om du vill, läsa upp eller framföra det du skriver på för att få feedback.

Förkunskaper
Inga förkunskaper inom skrivkonsten behövs.

Material
Vi kommer att använda oss av olika böcker som ger stöd till ditt skrivande, bland annat "Att skriva minnen - skrivhandledning" och "Skriv ditt liv". Andra material som passar de skrivprojekt som ni deltagare arbetar med kommer vi även att plocka fram för att använda.

Bra att veta
Vi skickar dig en kallelse/faktura före kursstart. Har du uppgett en mejladress skickas kallelsen/fakturan på mejl, annars kommer den med vanlig post.