Språk

En tillbakablick om livet. Gå med i en skrivarkurs, där du får tillfälle att ta del av andras levnadshistoria och deras sätt att levandegöra sin story.
Vi skriver inte en roman - vi skriver och berättar för våra barn och barnbarn.

Ingalill Enbom är en mycket erfaren ledare som bland annat driver företaget Optimistkonsult.

SPF:are har 10% rabatt. Ange vid anmälan.