Språk

Vill du lära dig spanska?
I en mindre grupp tränar du dina språkfärdigheter under avspända och sociala förhållanden. Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i det spanska språket i tal och skrift.

Inga förkunskaper krävs! För alla åldrar!