Svampkurs

Svampkurs

Mat & dryck

Vill du lära dig plocka och ta tillvara svamp på rätt sätt?

Vi träffas tre gånger för att lära grunderna i artbestämning och hur man bäst tar tillvara svampen. Första gången träffas vi i Studieförbundets lokaler för teori. De följande träffarna ger vi oss ut i skog och mark. Vi bestämmer plats allt eftersom eftersom tillgången varierar.

-- Första träffen har vi teori vi lär oss känna igen våra vanligaste matsvampar och andra arter. Vi går igenom några svampböcker. Ta med dig det du har hemma.
-- Andra och tredje träffen plockar vi svamp artbestämmer och lär oss ta tillvara på svampen.

Ledare är Elin Johansson