Språk

Svenska för nybörjare - Шведский для начинающих.

Kursinnehåll
Språkcafé/studiecirkel/kurs där du får möjlighet att lära dig svenska på absolut nybörjarnivå.
Vi varvar glosor, dialogövningar, lite grammatik.

Material
Svenska för nybörjare, SVs eget material

Kursledare
Raija Hiivala

Förkunskaper
Inga förkunskaper i svenska krävs, detta är absolut nybörjarnivå. Ledaren kommer att använda svenska språket för att lära ut nybörjarsvenska.

Stort fokus kommer att ligga på muntliga övningar, att våga använda språket och delaktighet och gemenskap i lärprocessen. Som i alla studiecirklar kommer ledaren att anpassa material och upplägg efter deltagarnas förutsättningar och erfarenheter och att skapa former för deltagarna att lära tillsammans och av varandra.

Varmt välkomna med eran anmälan!