Övre Norrlandskretsen är Sällskapet Trädgårdsamatörernas till ytan, största krets. Den omfattar Norrbotten, Västerbotten och delar av Ångermanland men vi har medlemmar i andra delar av landet och även i Norge.

Under sommaren träffas medlemmarna regelbundet. Kretsens årliga växtmarknad med trädgårdsbesök och andra aktiviteter är sommarens stora höjdpunkt.

Vintertid pågår aktiviteter ute på de olika orterna, du är Välkommen och vara med.

STA:s målsättning är
att öka Ditt intresse för en vackrare och mera spännande trädgård
att fördjupa Dina kunskaper om ovanliga och kanske svåråtkomliga växter
att sprida kännedom om växter som är odlingsbara i Norden, samt
att sammanföra trädgårdsintresserade personer med
inriktning på perenner, buskar och träd.

http://sta-ovrenorrland.se/index.html