Träslöjd

Träslöjd

Hantverk & konst

En kamratcirkel där alla hjälps åt att delge varandra kunskaper inom området. Träffarna är på Samernas utbildningscentrums slöjdlokal. I stället för en deltagaravgift så delas hyran för lokalen upp på varje deltagare, lika summa för alla oavsett hur många gånger man deltagit. Det blir ca 300-400 kr/person och termin. Materialet står man själv för.