Beteendevetenskap, Hälsa & välbefinnande

Covid-19
Vi följer noggrant utvecklingen och spridningen av Covid-19 i samhället. Vi utgår från
rekommendationer från FHM och anpassar vår verksamhet efter rådande läge. Detta
kan komma att påverka starten, eller formen, för arrangemanget.


Hur har pandemin påverkat dig och din självbild? Vem är du och vad tänker du om dig själv?
I denna studiecirkel samtalar vi om vår självbild och självkänsla - vem vi är.
Vi tillsammans lär oss om hur självreflektion och självmedvetenhet bidrar till hur vi kan ha en bättre förståelse för oss själva och vår tillvaro.


Kursinnehåll
Vad är självbild och vilken roll spelar en bra eller dålig självbild?
Självbild handlar om att vara medveten om sig själv och påverkar både din självkänsla (som handlar om att ha en inre känsla av att vara accepterad) och ditt självförtroende (som handlar om prestation och vad man tror man klarar av).
En bra självkänsla kan framkalla en bättre förståelse för vem man är och hjälpa till att åstadkomma stora positiva förändringar i livet. När man vet vem man är står man upp för sig själv, man accepterar sig själv och har självrespekt. Man känner sig trygg.
En dålig självkänsla kan medföra att man är känslig för kritik och motgångar och kan förändra de tankar och känslor man har om sig själv. Detta kan leda till en rädsla för att misslyckas och att ha svårt för att delta aktivt i sociala sammanhang. Man känner sig otrygg.

Förkunskaper
Inga förkunskaper behövs.

Material
Kursledaren har eget framtaget material.

Kursledare
Marianne Rothman har arbetat och studerat internationellt i över 30 år. Marianne har fokuserat sig på hur vår identitet och självkänsla påverkar våra dagliga liv. Marianne har erfarenheter från USA, Tyskland, Holland och Saudi Arabien som gett henne förståelse och kompetens för hur vi upplever oss själva i olika situationer. Marianne har en Kandidatexamen i Sociologi och Kvinnors etniska studier från University of Colorado. Läs mer om Marianne på i M Rothmann consultancy

Utvecklingsmöjligheter
För möjlighet till fortsättningskurs. Hör med kursledaren.

Bra att veta
Detta är en distanskurs som sker med digitaluppkoppling. Vi mailar dig länk till uppkoppling till mötet innan kursstart.
Vi skickar dig en kallelse/faktura före kursstart. Har du uppgett en mejladress skickas kallelsen/fakturan på mejl, annars kommer den med vanlig post.

Vi strävar efter att hålla hög kvalité på våra kurser. Grupperna är små och våra ledare erbjuds kontinuerligt ledarutbildning.