Djur, natur & miljö

LRF inbjuder till markägarmöte
Vem bestämmer över din mark?

• Allmänt om äganderätt och markintrång
• Naturreservat och nyckelbiotoper
• LRFs principmål; bombmurkla, lavskrika, fjällnära skog
• Skoter- och terrängkörning

På kvällen deltar, Ida Nyberg och Björn Galant, experter inom äganderätt på LRF.
Kom och lyssna, dela erfarenheter och ställ dina frågor.

Även du som inte är medlem är välkommen, så passa på att träffa oss i LRF!
Välkomna Överluleå LRF avdelning

Kvällen är kostnadsfri och vi bjuder på fika! Anmäl dig senast den 2 maj
Vid frågor vänd er till Maria Lindström 0920-23 77 34