Vem bestämmer över din mark?

Vem bestämmer över din mark?

Djur, natur & jakt

LRF, Lantbrukarnas riksförbund bjuder in till markägarmöte!
Kom och lyssna, dela erfarenheter och ställ frågor

Innehåll:
- Allmänt om äganderätt och markintrång
- Naturreservat och nyckelbiotoper
- LRFs principmål gällande bombmurkla, lavskrika och fjällnära skog
- Nyttjanderätter (arrende, servitut, upplåtelse av jakt, avverkningsrätt)

Deltar gör Ida Nyberg och Björn Galant, experter på äganderätt LRF samt Jessica Wieslander, jurist och arrendespecialist LRF-konsult.

OBS Även du som inte är LRF-medlem är välkommen så passa på att träffa oss i LRF!

Vi bjuder på fika!

Välkomna!