Djur, natur & miljö

LRF inbjuder dig till LRF markägarmöte. För dig som är medlem samt ickemedlemmar som äger mark. Under en kväll få du kunskap kring vilka rättigheter och skyldigheter du har som markägare. Denna kväll får du även träffa andra markägare för kunskapsutbyte.

Innehåll
• Allmänt om äganderätt och markintrång
• Naturreservat och nyckelbiotoper
• LRFs principmål; bombmurkla, lavskrika, fjällnära skog
• Skoter och terrängkörning

På kvällen deltar, Ida Nyberg och Björn Galant, experter inom äganderätt på LRF samt Jenny Karlsson ordförande LRF Norrbotten.

Kom och lyssna, dela erfarenheter och ställ dina frågor och passa på att träffa oss från LRF !

Anmäl dig senast 8 november.

Vi bjuder på fika!


Denna kväll arrangeras i samarbete med LRF Norrbotten.

Vid frågor vänd er till Maria Lindström LRF 010-18 44 419 eller Jenny Karlsson 070-2457058