Vill du lära dig fläta egna gran och tallrotskorgar?

Vill du lära dig fläta egna gran och tallrotskorgar?

Hantverk & konst

Du får lära dig hitta, samla,bereda och fläta gran och tallrotskorgar

Träff 1 16juli
Träff för att få information om hur man samlar och förvarar,bereder rötter
Ta på oömma kläder och skor då du tillsamans med övriga deltagare går ut i skogen och samlar det material ni ska använda


Träff 2-3. Helg 22-23september
Träff för att bereda och lära sig fläta sin korg/korgar


* Utrustning: Oömma kläder och skor , Potatisgrepp, täljkniv
* Kursledare Monica Virding