NordanSmak fick SV Norrbottens Miljöpris

Per Holmqvist från NordanSmak mottog miljöpriset den 14 april.
– Det känns väldigt hedrande, säger han.

NordanSmak är en handelsmarknad av livsmedel och består både av en butik, webbutik med närproducerade, ekologiska och rättvisemärkta livsmedel. Företaget är också smågrossist samt levererar livsmedel till butiker på landsbygden samt frukt till arbetsplatser.

Per Holmqvist startade verksamheten 1999 med en inköpsförening för att köpa mat till en förskola i Bondersbyn, sedan växte det till att omfatta en webbutik. NordanSmak har idag ett socialt företag registrerat hos Tillväxtverket.  Elva personer arbetstränar där för tillfället.

Varför ville du starta den här typen av verksamhet?
– Jag har alltid brunnit för miljöarbete. Den stora insatsen man kan göra för miljön är att man övergår till att äta mer ekologisk och närproducerad mat.

Vad är det som driver dig?
Det är väl hoppet om att rädda världen. Genom att äta mat från Norrbotten slipper man transporterna och det gynnar miljön.

Hur känns det att få SV Norrbottens Miljöpris?
– Det känns väldigt hedrande. Det är som ett kvitto på att det man har gjort i alla fall har uppmärkssammats.

Motiveringen till priset lyder:
Studieförbundet Vuxenskolan i Norrbotten tilldelar 2014 års Miljöpris till NordanSmak för den omsorg om miljön som genomsyrar deras verksamhet. NordanSmak bedriver sin verksamhet på ett klimatsmart sätt samt bidrar till att stärka den lokala produktionen till gagn för miljön och sysselsättning lokalt.

Priset bestod av en check på femtusen kronor och diplom samt blommor.