Stöd och matchning

”Stöd och matchning” är Arbetsförmedlingens program för dig som är arbetssökande och i behov av stöd och hjälp för att snabbare nå målet – få ett arbete eller börja studera. Vi har genom åren skaffat oss en stor verktygslåda med aktiviteter just för att få fram människors inneboende resurser. Vår individuella matchning uppnår goda resultat, vi hjälper dig framgångsrikt vidare mot målet - ett arbete eller studier.

• Du får en coach, som ger dig stöd i jobbsökandet. Han/hon hjälper dig med planering och kartläggning. Coachen träffar dig regelbundet och enskilt för samtal.

• Du får möjlighet att ta del av en stor mängd aktiviteter om arbetsmarknad, jobbsökande, ”dolda jobb”, framtagning av CV och personligt brev, samhällsinformation och kurser i datakunskap samt jobb och hälsa.

• Du får professionell studie- och yrkesvägledning.

• Vi anordnar regelbundet studiebesök och träffar med arbetsgivare. Vi hjälper dig att hitta jobbmöjligheter och praktikplatser i våra nätverk av arbetsgivare och samverkanspartners.

För att få börja programmet krävs det att du är inskriven på Arbetsförmedlingen. Om du vill ansöka till ”Stöd och matchning” så prata med din handläggare på Arbetsförmedlingen och tala om att du vill börja på ”Stöd och matchning” hos SV Norrbotten. Din handläggare hjälper dig sedan vidare. Vi finns i hela Norrbottens län.

Vill du veta mer? Kontakta oss:

Anna Gren 
070-5397174 
anna.gren@sv.se