Stöd och matchning

Stöd och matchning är Arbetsförmedlingens program för dig som är arbetssökande och i behov av stöd och hjälp för att snabbare nå målet att exempelvis få ett arbete eller börja studera. Vi har genom åren skaffat oss en stor verktygslåda med aktiviteter just för att få fram människors inneboende resurser. Vår individuella matchning uppnår goda resultat och vi hjälper dig framgångsrikt vidare mot målet arbete eller studier.

Hur går det till?
- Du får en coach som ger dig stöd i jobbsökandet. Han/hon hjälper dig med planering och kartläggning. Coachen träffar dig regelbundet och enskilt för samtal.
- Du får möjlighet att ta del av en stor mängd aktiviteter om arbetsmarknad, jobbsökande, ”dolda jobb”, framtagning av CV och personligt brev, samhällsinformation och kurser i datakunskap samt jobb och hälsa.
- Du får professionell studie- och yrkesvägledning.
- Vi anordnar regelbundet studiebesök och träffar med arbetsgivare. Vi hjälper dig att hitta jobbmöjligheter och praktikplatser i våra nätverk av arbetsgivare och samverkanspartners.

Hur blir jag deltagare i programmet?
För att få börja programmet krävs det att du är inskriven på Arbetsförmedlingen. Om du vill ansöka till stöd och matchning så prata med din handläggare på Arbetsförmedlingen och tala om att du vill börja på stöd och matchning hos SV Norrbotten. Din handläggare hjälper dig sedan vidare. Vi finns i hela Norrbottens län.

Vill du veta mer? Kontakta oss gärna!

Anna Gren 
070-539 71 74 
anna.gren@sv.se