Schizofreni och rehabilitering

Torsdagen 19 april bjuds allmänheten in till en kväll om schizofreni och långvariga psykiska funktionsnedsättningar ur ett individuellt perspektiv.

Kom och lyssna till Ulrica Wallenlöv verksamhetschef vid Steget i Örebro. Steget är en integrerad verksamhet med både boendestöd och rehabilitering till vuxna personer med en långvarig psykosproblematik.

Kom och ta del av Ulricas kunskap och erfarenheter kring
schizofreni och långvariga psykiska funktionsnedsättningar.

Föreläsningsserien Tillsammans är vi starkare
är ett samarbete för att öka kunskapen om psykisk ohälsa och motverka stress, skam & skuld i vårt samhälle. Vi som arrangerar är Föreningen för Psykiatriskt Samarbete Örebro län och Studieförbundet Vuxenskolan Örebro län.

Torsdag 19 april 2018
Studieförbundet Vuxenskolan
Fabriksgatan 8 Örebro
Lokal: Beatles
Kl:17-19

Anmälan
Kom som du är, ingen föranmälan krävs
Kaffe/te finns att köpa för 5 kr.