Seminarium 2: 30/5

KULTUREN, KONSTEN OCH SAMTALETS KRAFT
– Svårigheten med kultur som förändringskraft i en tid då allt ska bära sig självt

I en tid då du är vad du presterar om där många människor känner ett stort utanförskap behövs kulturen mer än någonsin.

Att få kanalisera sina känslor, att få uttrycka sig som sin samtid och att få bli lyssnad på är oerhört viktigt. Vi behöver rum för ärliga samtal där vi ökar livskvaliteten. Sådana rum skapar Bredsjö Kulturkooperativ.

När och var?
30 maj, kl. 12.00-16.00
Bredsjö stationshus, Hällefors

Program
12.00-13.00 Lunch
13.00-13.30 Partnerskapet för sociala innovationer. Anders Bro, Region Örebro län
13.30-14.40 Föredrag: Gunilla Josefsson och Alf Vikström, Bredsjö Kulturkooperativ
14.30-14.50 Kaffe
14.50-16.00 Diskussion och erfarenhetsutbyte

Anmälan
Anmäl dig senast 25 maj till mikael.norberg@regionorebrolan.se
Ange också om du har allergier eller särskilda önskemål om förtäring.