Seminarium 3: 18/9

"Tillverka fågelholkar som saknar köpare eller finnas i en produktion där de riktiga jobben finns?"

Lena Dibbern, Hallsbergs kommun, och Örjan Samuelsson och Lars Rickardt från Stiftelsen Activa har tillsammans med Childrens Upptäckarhuset genomfört ett omfattande utrednings- och förändringsarbete för att utveckla ett nytt socialt företag och kommunalt förhållningssätt.

När och var?
18 september, kl. 12.00-16.00
Bra & Begagnat, Hallsberg

Program
12.00-13.00 Lunch
13.00-13.30 Partnerskapet för sociala innovationer. Anders Bro, Region Örebro län
13.30-14.40 Föredrag: Lena Dibbern, Hallsbergs kommun och Örjan Samuelsson, Stiftelsen Activa
14.30-14.50 Kaffe
14.50-16.00 Diskussion och erfarenhetsutbyte

Anmälan
Anmäl dig senast 13 september till mikael.norberg@regionorebrolan.se
Ange också om du har allergier eller särskilda önskemål om förtäring.