Seminarium 4: 13/11

Egen försörjning och arbetsmarknad i förändring.

Om fler ska kunna komma till egen försörjning behöver arbetsmarknaden anpassas. Men hur gör vi då? Kan ett arbetsintegrerat socialt företag vara svaret och finns det förutsättningar utifrån gällande regelverk att driva det på ett marknadsmässigt sätt?

Åse Johansson, ansvarig för Verdandis projekt "Vägen till arbete genom utbildning till socialt företag" kommer att berätta om en grupp människors resa, i både med- och motgång, för att tillsammans försöka hitta kraften att lämna ett långvarigt bidragsberoende och ta plats i vårt samhälle.

Välkommen till Varberga och verkligheten för en allt större del av samhällets medborgare när klyftorna växer.

När och var?
13 november, kl. 12.00-16.00
Varbergagatan 190, Örebro

Program
12.00-13.00 Lunch
13.00-13.30 Partnerskapet för sociala innovationer. Anders Bro, Region Örebro län
13.30-14.40 Föredrag: Åse Johansson, Verdandi
14.30-14.50 Kaffe
14.50-16.00 Diskussion och erfarenhetsutbyte

Anmälan
Anmäl dig senast 8 november till mikael.norberg@regionorebrolan.se
Ange också om du har allergier eller särskilda önskemål om förtäring.