Samtalsgrupper

Tillsammans med föreningar och kommuner erbjuder vi samtalsgrupper för anhöriga. Grupperna syftar till att skapa medvetenhet om vad det innebär att vara anhörig, och att tillsammans med andra få utrymme att lyfta sina vardagsproblem, bekymmer och glädjeämnen. 

LÄS MER

Föreläsningar och studiecirklar

Utöver möjligheten att samtala med andra i liknande situation erbjuder vi kunskap och information genom att arrangera föreläsningar, tematräffar och studiecirklar, både i fysisk och digital form.

LÄS MER OCH ANMÄL DIG